مشاوره ازدواج | بهترين مشاور قبل ازدواج
مشاوره ازدواج رايگان – مشاوره قبل از ازدواج – مشاوره ازدواج آنلاين – مراكز مشاوره ازدواج در تهران – سوالات مشاوره ازدواج

100

پرسشنامه ازدواج

اين پرسشنامه به زوجين كمك مي كند تا نقاط قوت و ضعف ارتباط خود را ارزيابي كنند. اين پرسش ها به شكل تمريني براي خود – ارزشيابي است كه زوجين در مرحله ي آمادگي براي ازدواج مي توانند آن را تكميل كنند حتي زوجيني كه ازدواج كرده اند نيز مي توانند به آن پاسخ دهند.

هدف اين پرسشنامه اين است كه بتواند تفكر را در زوج ها برانگيزاند و مباحثي را مطرح كند كه تعهد آن ها را به عشق ورزيدن و گرامي داشتن يكديگر در دوران هاي مختلف و فراز و نشيب هاي زندگي شان افزايش دهد.

زمينه هاي ازدواج موفق

تجارب نشان داده است كه زمينه هاي زير براي يك رابطه ي ازدواج موفقيت آميز مهم و ضروري است:

۱- ارتباط

رابطه كارآمد و مناسب يكي از بهترين عوامل ازدواج موفق است. اگر زوج ها بتوانند به گونه اي صادقانه احساسات خود را بيان كنند شانس شان براي يك ازدواج شاد و موفق افزايش مي يابد.

سۆالاتي كه زوجين در اين زمينه مي توانند پاسخ دهند شامل موارد زيراست:

– آيا هر دو نفر شما درباره اهميت برقراري ارتباط خوب و مناسب توافق داريد؟

– آيا شما دو نفر از چگونگي برقراري ارتباط با يكد يگر راضي هستيد؟

– آيا شما وقت و زمان كافي براي برقراري ارتباط داشته ايد؟ (حداقل ۶ ماه نامزدي)

– هر يك از شما شخصيت ديگري را چگونه توصيف مي كنيد؟

– آيا وقتي درباره چيزي كه در ذهنتان مي گذرد با شريك زندگيتان صحبت مي كنيد مطلب را مي فهمد؟

– آيا شما درباره ي اينكه از او بپرسيد خواسته هايش چيست احساس راحتي مي كنيد؟

– آيا شما دو نفر از سطح هوشي يكسان برخوردار هستيد؟

– آيا علايق مشترك داريد؟

– آيا نظام ارزشي و اعتقادي شما مشترك است؟

– اگر شما نااميد يا افسرده باشيد آيا شريك زندگي آينده شما حمايت و دلگرمي براي شما ايجاد مي كند؟

– آيا از شيوه تصميم گيري و ارتباطتان راضي هستيد؟

– آيا با يكديگر به تفريح و بازي مي پردازيد؟

– سرگرميهاي شما دو نفر چيست؟

– آيا به يكديگر افتخار مي كنيد؟

– به نظر شما وظايف و مسئوليت هاي يك زن و يك شوهر چيست؟

– آيا شما روحيه ي مبارزه طلبي داريد يا اهل گذشت هستيد؟
هدف اين پرسشنامه اين است كه بتواند تفكر را در زوج ها برانگيزاند و مباحثي را مطرح كند كه تعهد آن ها را به عشق ورزيدن و گرامي داشتن يكديگر در دوران هاي مختلف و فراز و نشيب هاي زندگي شان افزايش دهد

۲- حل تعارض ها و كشمكش ها

مسائل زناشويي عموما وقتي پيچيده مي شود كه زوجين با به كارگيري روش هاي غلط و مخرب سعي در حل آنها داشته باشند مثلا فرياد بزنيد، تهديد كنيد، قهر كنيد و …..

توانايي گفتگو و حل كشمكش ها از طريق مذاكره ي سازنده مشخصه احترام متقابل است هنري است كه بايد كسب شود.

– آيا شما عموما از نتيجه ي عدم توافق هايي كه با يكديگر داريد ناراضي هستيد؟

– آيا شريك زندگي شما وقتي از دست شما عصباني است آن را نشان مي دهد؟

– وقتي شما از او عصباني هستيد به او مي گوييد؟

– آيا هردو شما دونفر مي توانيد عصبانيت خود را كنترل كنيد؟

– آيا اشتباهات گذشته ي يكديگر را دوباره مطرح مي كنيد؟

– آيا در حضور ديگران از يكديگر انتقاد مي كنيد؟

– آيا در صورت وجود مسائلي كه ازدواجتان را تهديد مي كند به خدمات مشاوره اي روي خواهيد آورد؟

۳- مسائل مالي

در بسياري از زوجين مسائل مالي آغازگر تعارضات زناشويي است. تعارضات مي تواند از چگونگي كنترل در آمد زوج ها ناشي شود به منظور اجتناب از مسائل مالي جدي، زوجين تشويق مي شوند كه بودجه اي را بپذيرند كه توافق دوطرفه آنها را در زمينه اولويت هايشان منعكس كند.

– موقعيت اقتصادي شما چگونه است؟

– آيا مي دانيد درآمد شريك زندگي تان چقدر است؟

– ديدگاه هاي شما درباره مسائل مالي چيست؟

– آيا به شريك زندگي تان در زمينه هاي مالي اعتماد داريد؟

– آيا هر دو نفر شاغل هستيد؟ آيا در يان باره به توافق رسيده ايد؟

– آيا حساب بانكي مشترك داريد؟

– درباره هزينه ها و درآمدهايتان با يكديگر صحبت مي كنيد؟

پرسشنامه مشاوره قبل از ازدواج

۴- روابط جنسي

عشق مي تواند به گونه اي بسيار زيبا و رضايت بخش از طريق رابطه ي جنسي شما ابراز شود. در عين حال كه زوجين مي توانند حس عميق صميميت را از تجلي جسماني عشق شان تجربه كنند، گاه روابط جنسي مي تواند منشأ ناكامي و اضطراب نيز باشد مبادله ي صادقانه ي احساسات فردي درباره روابط جنسي مي تواند احساس و ادراك زوجين را از اين خصوصي ترين و صميمانه ترين فعاليت انساني افزايش دهد.

– آيا روابط جنسي شما كنترل شده است؟

– آيا شما از شيوه و ميزان ابراز عواطف شريك زندگي خود راضي هستيد؟

– آيا شما درباره مسائل و روابط جنسي به راحتي مي توانيد با يكديگر صحبت كنيد؟

– آيا درباره توانايي شريك زندگيتان در مورد وفاداري به زندگي زناشويي اطمينان داريد؟

– آيا معتقديد كه احساسات عاشقانه شما به يكديگر از جذابيت جنسي شما به يكديگر مهمتر است؟

– آيا از شيوه هاي برقراري ارتباط همسرتان با جنس مخالف – مثلا در يك مهماني – راضي هستيد؟

– آيا به رابطه جنسي به چشم چيزي لذت بخش مي نگريد يا رابطه اي كه بايد آن را تحمل كرد؟

– آيا خواهان داشتن فرزند هستند؟ در اين باره با يكديگر حرف زده ايد؟

۵- كودكان

تعداد و زمان بچه دار شدن مسئله اي مهم درازدواج است زوجين لازم است درباره احساساتشان و عقايدشان در اين باره صحبت كنند و درباره مسئوليت ها و برنامه هاي پس از بچه دار شدن به گفتگو بپردازند.

– آيا درباره تعداد فرزندان در آينده با يكديگر صحبت كرده ايد؟

– آيا درباره ي زمان بچه دار شدن به توافق رسيده ايد؟

– چگونه فرزندان خود را تربيت خواهيد كرد؟

– چه نظام ارزشي و اعتقادي را در تربيت بچه به كار خواهيد برد؟

– براي ايجاد انضباط چه خواهيد كرد؟ تنبيه و تشويق ها را برنامه ريزي كرده ايد؟

– آيا درباره مباحث فرزند دار شدن ديدگاه هاي مشابهي داريد – مثلا سقط جنين، فرزند خواندگي، و….

۶- مذهب

ديدگاه فردي و مشترك مذهبي مي تواند تأثير اساسي در ازدواج داشته باشد.مطالعات نشان داده است كه انجام اعمال مذهبي مشترك در ميزان رضايت مندي بيشتر از زندگي زناشويي و كاهش احتمال طلاق نقش مهمي دارد ايمان زوج ها نه تنها برزندگي آنها اثر مي گذارد بلكه برزندگي فرزندان و اطرافيانشان نيز مۆثر است.

– آيا هر دو يك مذهب داريد؟

– آيا شما به يكديگر در نزديك شدن به خدا كمك مي كنيد؟ چگونه؟

– آيا براي انجام مراسم مذهبي با يكديگر برنامه ريزي مي كنيد؟

– ديدگاه شما نسبت به ازدواج و طلاق چيست؟

– آيا مي توانيد سه هدف از ازدواج كردن را نام ببريد؟

– احساس شما نسبت به يك ازدواج موفق چيست؟

– آيا درباره تربيت مذهبي كودكانتان با يكديگر توافق داريد؟

– آيا در نگرش شريك زندگي تان نسبت به باورها و مناسك مذهبي راضي هستيد؟

– آيا شما يكديگر را با يك عشق از منظر الهي دوست داريد؟
ما ضمن اينكه برعواطف مثبت در طي دوران نامزدي تأكيد مي كنيم در عين حال مسائل عاطفي مي تواند يك منطقه حساس و مين گذاري شده باشد! اين فرصت را به يكديگر بدهيم تا به كمك هم از پيچيدگي عواطف زنانه و مردانه عبور كنيد.

۷- خانواده و دوستان

رابطه شما با خانواده و دوستان پس از ازدواج تا چه حدي تغيير مي كند؟ بايد دانست كه در حاليكه زن و شوهر بايد بهترين دوستان هم باشند در عين حال هر كدام به داشتن دوستان خوب و اعضاي خانواده شان براي حمايت شدن در سراسر زندگي مشترك نياز دارند.

– آيا خانواده هاي يكديگر را تأييد مي كنيد؟ آيا آنها رابطه ي شما را تحكيم مي كنند؟

– آيا مي توانيد خانواده هاي يكديگر را بپذيريد و آنها را درك كنيد؟

– چگونه باخانواده هاي يكديگر رابطه برقرار خواهيد كرد؟

– آيا از ميزان ارتباط خانواده ي همسرتان در رابطه مشتركتان راضي هستيد؟

– آيا دوستان مشترك داريد؟

– نحوه ي ارتباط با دوستانتان چگونه است؟ چقدر؟

– آيا شما روابط حل نشده و پيچيده اي در گذشته داشته ايد؟

۸- مسائل عاطفي

ما ضمن اينكه برعواطف مثبت در طي دوران نامزدي تأكيد مي كنيم در عين حال مسائل عاطفي مي تواند يك منطقه حساس و مين گذاري شده باشد! اين فرصت را به يكديگر بدهيم تا به كمك هم از پيچيدگي عواطف زنانه و مردانه عبور كنيد.

– خلق و خوي شما چگونه است و فكر مي كنيد چطور اين خلق وخو روي ازدواجتان تأثير خواهد گذاشت؟

– آيا شما حاليت هاي عاطفي و مسائلي داريد كه لازم است همسرتان آنها را بداند؟ (مثلا از موردي خاص عصبي مي شويد)

– چقدر در روابط منعطف هستيد؟

– آيا به لحاظ عاطفي به يكديگر كمك مي كنيد و از هم حمايت مي كنيد؟

– اگر روزي عاشق شويد چگونه متوجه خواهيد شد كه اين احساس زودگذر نيست؟

– روابط شما با والدينتان چطور است؟

براي داشتن يك ازدواج موفق، هر چه شناخت بيشتر باشد مي توان انتظار ازدواج پايدارتري داشت در اين مقاله برخي از زمينه هاي ضروري شناخت بيان شد كه لازم است زوجين پس از پاسخ دادن به آنها، با مراجعه به يك مشاور خبره در زمينه ي ازدواج به بحث و تبادل نظر بپردازند.

امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱ آبان ۱۳۹۶ ] [ ۰۶:۳۸:۱۲ ] [ afsaneh ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By tibablog :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
لينكي ثبت نشده است
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 0
دیروز : 0
افراد آنلاین : 1
همه : 372
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب